Eco 2 Park

DỰ ÁN ECO 2 PARK
Trân trọng giới thiệu các bạn về dự án Eco 2 Park
1. Địa điểm: Một phần Phường 8 và Phường Phú Khương và xã Phú Hưng
2. Quy mô: 87,4 ha
3. Thời gian triển khai xây dựng: 2020-2025

Bài viết tương tự