TẬP ĐOÀN AN GIA LAND TUYỂN DỤNG

Gia nhập An Gia, bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn.

Đến với ngôi nhà chung của An Gia, bạn sẽ trở thành một thành viên của Tập đoàn BĐS luôn nỗ lực đem lại giá trị mới cho thị trường. Chúng tôi tuyển dụng những tài năng đầy đam mê với môi trường khởi nghiệp và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn bản thân.

Bạn sẽ có cơ hội để phát triển tiềm năng bản thân cùng An Gia.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TRỢ LÝ KINH DOANH VĂN PHÒNG CHO THUÊ

1/ TRỢ LÝ KINH DOANH VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Số lượng tuyển dụng: 01

Quyền hạn:

Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc KD văn phòng cho thuê
Nhiệm vụ chính:

Quản lý danh mục sản phẩm, giỏ hàng văn phòng cho thuê, các tiến trình thủ tục của từng sản phẩm
Tiếp nhận và quản lý thông tin giữ chỗ, đặt cọc, ký hợp đồng từ khách hàng
Lập chứng từ pháp lý phù hợp cho từng giai đoạn thanh toán của từng khách hàng
Lưu trữ hồ sơ bán hang (Phiếu giữ chỗ, Phiếu đặt cọc, Hợp đồng, Phiếu thu…) và các báo cáo định kỳ về sản phẩm đang quản lý theo yêu cầu của cấp trên
Báo cáo nguồn thu hàng ngày cho Giám đốc Kinh doanh Văn phòng cho thuê
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp
Yêu cầu:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng (trở lên)
Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Bất động sản
Khả năng Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo
Khả năng vi tính: Sử dụng thành thạo Word và Excel, powerpoint
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm làm trong agency về lĩnh vực cho thuê văn phòng
Kiến thức: Có kiến thức về thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản cho thuê nói riêng
Kỹ năng:
– Có kỹ năng giải quyết vấn đề, ngoại giao và ứng xử tốt

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục khách hàng tốt

– Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập, cường độ cao

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại An Gia

2/ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Số lượng tuyển dụng: 01

Quyền hạn:

Báo cáo trực tiếp cho : Giám đốc KD văn phòng cho thuê
Nhiệm vụ chính:

Triển khai kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm khách hàng cần thuê văn phòng, bao gồm văn phòng dịch vụ, văn phòng sàn, phòng họp (Meeting room), đặc biệt tìm kiếm khách hàng thông qua kênh kinh doanh trực tiếp và kinh doanh online
Lập kế hoạch kinh doanh cho thuê văn phòng hàng quý/ năm
Tổ chức giới thiệu và làm việc với khách thuê bao gồm đàm phán và ký kết HĐ thuê
Quản lý danh mục và HĐ khách thuê, cập nhật diện tích cho thuê tòa nhà định kỳ
Nghiên cứu, dự báo, cập nhật thông tin định kỳ về thị trường cho thuê văn phòng; lập các báo cáo hàng tháng về kết quả cho thuê
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp
Yêu cầu:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng (trở lên)
Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Bất động sản
Khả năng Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo
Khả năng vi tính: Sử dụng thành thạo Word và Excel, powerpoint
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , kinh nghiệm làm trong agency về lĩnh vực cho thuê văn phòng
Kiến thức: Có kiến thức về thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản cho thuê nói riêng
Kỹ năng:
– Có khả năng lên kế hoạch triển khai kế hoạch kinh doanh

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục khách hàng tốt

– Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập, cường độ cao

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại An Gia

3/ CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU

Số lượng tuyển dụng: 01

Quyền hạn:

Báo cáo trực tiếp cho : Giám sát kế toán thanh toán
Nhiệm vụ chính:

Kiểm tra và xác định các khoản thu tiền khách hàng bằng tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng đã phân bổ đúng mã khách hàng, đúng đợt thu tiền, đúng mã hợp đồng, đúng mã dự án hàng ngày
Đối chiếu giỏ hàng các dự án giữa với bộ phận bán hàng, theo dõi chi tiết số lượng TTDC, HDC, HDMB, thanh lý theo quy định
Kiểm tra dòng tiền đã thực thu và dự thu đã lên đúng báo cáo dòng tiền theo căn hộ theo quy định
Kiểm tra công nợ khách hàng theo căn hộ và theo dự án, kiểm tra thông tin trước khi xuất hóa đơn
Kiểm soát đối chiếu công nợ khách hàng với admin hàng tháng và các bộ hồ sơ sang nhượng, hồ sơ thanh lý
Kiểm tra tính lãi phạt chậm nộp của Khách hàng
Xác nhận thu tiền của Khách hàng theo yêu cầu
Thực hiện đối chiếu và xác nhận các khoản công nợ theo định kì
Quản lý hóa đơn đầu ra xuất cho khách hàng, lưu trữ hợp đồng của các dự án, hồ sơ báo có và hồ sơ thu tiền mặt
Thực hiện in ấn, đóng sổ, báo cáo được bảo quản lưu trữ cùng các chứng từ, sổ sách kế toán và văn bản tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Yêu cầu:

Trình độ học vấn: Trình độ đại học
Chuyên môn: Kế toán
Khả năng Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp
Khả năng vi tính: Trình độ B trở lên
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, trình bày, lập báo cáo
Các yêu cầu khác: Làm việc tại HCM, sẵn sàng đi công tác xa khi cần
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại An Gia

4/ CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Số lượng tuyển dụng: 01

Quyền hạn:

Báo cáo trực tiếp cho : Giám sát kế toán thanh toán
Nhiệm vụ chính:

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý và chính xác của bộ HSTT/HSTU theo điều kiện của hợp đồng và quy định của công ty
Cập nhật các thông tin thay đổi (hòa đơn dịch vụ mua vào, công nợ) của NCC trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
Hạch toán các khoản thanh toán cho NCC bằng tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng, theo dõi các khoản tạm ứng của NCC đảm bảo có hóa đơn đầy đủ khi thanh quyết toán
Kiểm tra hoá đơn VAT đầu vào cuối mỗi tháng/quý trên phần mềm với hoá đơn VAT thực tế phát sinh
Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng trên phần mềm với sổ phụ ngân hàng hàng tháng
Theo dõi, kiểm soát định mức chi phí taxi, tiếp khách, … đã được phê duyệt của Ban Giám đốc
Thực hiện đối chiếu và xác nhận các khoản công nợ theo yêu cầu của Giám sát Kế toán thanh toán
Theo dõi và lập báo cáo chi tiết công nợ các nhà thầu lớn hàng tuần, báo cáo quỹ hàng ngày và gửi báo cáo cho quản lý
Hạch toán các khoản nợ vay vào phần mềm kế toán
In ấn, đóng sổ, báo cáo được bảo quản lưu trữ cùng các chứng từ, sổ sách kế toán và văn bản tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ theo quy trình lưu trữ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Yêu cầu:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chuyên môn: Kế toán
Khả năng Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp
Khả năng vi tính: Trình độ A trở lên
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, trình bày, lập báo cáo
Các yêu cầu khác: Làm việc tại HCM
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại An Gia