linhvuc_hoatdong

Dịch Vụ Bất Động Sản

05/07/2021

Sở hữu hệ thống mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, trải dài trên khắp cả nước, mảng dịch vụ bất động sản do Đất Xanh cung cấp là một hệ sinh thái...

Xây Dựng & Vật Liệu XD

05/07/2021

Đây là một trong những hoạt động cốt lõi, tạo nên uy tín và thương hiệu Đất Xanh trên thị trường bất động sản trong hơn 18 năm qua. Với định hướng...

Khu Công Nghiệp

05/07/2021

Với mục tiêu gia tăng nguồn lực kinh doanh, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, Đất Xanh đã và đang đầu tư mở rộng, phát triển các khu công nghiệp quy mô...